ดาวจุฬาฯ CU-STARS Chulalongkorn University 2010

ประกวดออกเเบบบรรจุภัณฑ์
SCG Packaging x Wallpaper* The Challenge 2017
นางสาวธนาภรณ์ กุศลมโนมัย เลขประจำตั้ว 583 43149 25 ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงานEnmilk For Mom โจทย์ที่ 4 เครื่องดื่มน้ำนมหัวปลี จากประกวดออกเเบบบรรจุภัณฑ์ SCG Packaging x Wallpaper* The Challenge 2017
-
ประกวดออกเเบบบรรจุภัณฑ์
SCG Packaging x Wallpaper* The Challenge 2017
นางสาวภัทราวิญญ์ วิญญูพงศ์พันธ์ เลขประจำตัว 573 43292 25 ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ โจทย์ที่ 3 รอยไทย เรดี้ จากการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ SCG Packaging x Wallpaper* The Challenge 2017
-
ประกวดออกเเบบบรรจุภัณฑ์
SCG Packaging x Wallpaper* The Challenge 2017
นางสาวพิมพ์มาดา นิยมรัท เลขประจำตัว 5834321225 ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลขนะเลิศ โจทย์ที่ 2 ซอสพริกตราศรีราชาพานิช โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ SCG Packaging x Wallpaper* The Challenge 2017
-
ประกวดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์กาแฟล้านนา
Lanna Coffee Logo
นายอดิรุจ อาทิตยพงศ์ นิสิตชั้นปี 4 เลขประจำตัวนิสิต 5734079325 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทยภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์กาแฟล้านนา ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่
-
ประกวดวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ดีเด่นแห่งปี 2017
TOY Arch : Thesis of the year 2017
นิสิตภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมได้รับรางวัล TOY Arch : Thesis of the year นายชวาล ชีวรุโณทัย เลขประจำตัว 5534407325 นิสิตภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลที่ 2 Popular Vote TOY Arch : Thesis of the year ซึ่งเป็นการประกวดวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ดีเด่นแห่งปี 2017
-
ประกวดวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ดีเด่นแห่งปี 2017
TOY Arch : Thesis of the year
นางสาว ศิรดา ดาริการ์นนท์ นิสิตภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง ได้รับรางวัล The Winner of Urban design and Urban Planning, TOY Arch : Thesis of the year ซึ่งเป็นการประกวดวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ดีเด่นแห่งปี 2017
-
การแข่งขันหมากล้อมคู่ผสมชิงแชมป์ประเทศไทย 2560
Thailand Pair Go Championship 2017
นางสาวอารยา โชคปัญญาพงษ์ นิสิตชั้นปี 5 เลขประจำตัวนิสิต 5634627125 ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมคู่ผสมชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand Pair Go Championship 2017 ได้รับรางวัลเหรียญทอง(ที่1) แข่งหมากล้อมรุ่น Division B
-
การแข่งขันหมากล้อม ครั้งที่ 8
EXECUTIVE TRIPLE GO # 8
นางสาวอารยา โชคปัญญาพงษ์ นิสิตชั้นปี 5 เลขประจำตัวนิสิต 5634627125 ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าแข่งขันหมากล้อม การแข่งขันหมากล้อม EXECUTIVE TRIPLE GO ครั้งที่ 8 ได้รับรางวัลเหรียญทอง(ที่1) จัดโดย : ชมรมหมากล้อม Executive Go Club, สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ เซเว่น อีเลฟเว่น
-
โครงการการออกแบบความสามารถในการแข่งขันการออกแบบนานาชาติเอเชีย
The 2017 DRIA International Open Competition
นายภัคเกษม ธงชัย เลขประจำตัวนิสิต 5534427925 ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับรางวัล Honorable Mention (The ten Finalist) จากการประกวดแบบ ในโครงการ The 2017 DRIA International Open Competition ของ National University of Singapore Department of Architecture ซึ่งมีจุดประสงค์ในการกระตุ้น แนวความคิดในด้านการจัดการน้ำ ในหลายรูปแบบตั้งแต่ การวางผังเมือง การออกแบบเมือง สถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ เทคโนโลยีอาคาร หรือการออกแบบอุตสาหกรรม เพื่อที่จะแก้ไขปัญหา ความแห้งแล้ง และการขาดแคลนน้ำ โดยจะออกแบบในเมือง ...
-
การประกวดจัดสวนแนวตั้ง ภายใต้แนวคิด"เล็กๆแต่สร้างสรรค์"
-
การประกวดจัดสวนแนวตั้งในงาน Thailand Best Shopping Fair 2017 นางสาวสุปรียานันท์ ตีระวนิชพงศ์ เลขประจำตัวนิสิต 5734439625 ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดจัดสวนแนวตั้ง ภายใต้แนวคิด “เล็กๆ แต่สร้างสรรค์” ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดโดย บริษัท เวิล์ด แฟร์ จำกัด
-
 • 11/5/2554 |กีฬาน้องใหม่บาสเก็ตบอล (54)
 • 22/5/2554 |กิจกรรมห้องเชียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (54)
 • 24/5/2554 |โครงการค่าบำรุงสมาชิกและค่ากิจกรม สนวท. (54)
 • 6/6/2554 |สัปดาห์หนังสือราคาถูก (54)
 • 9/6/2554 |โครงการเชียร์โต้สายสัมพันธ์ 4 เส้า ปีการศึกษา 2555
 • 25/6/2554 |กีฬาน้องใหม่ มวย (54)
 • 1/10/2554 |แนะแนวความถนัดทางวิศวกรรมสู่น้อง ม.ปลาย ครั้งที่ 5 (54)
 • 17/10/2554 |การแข่งขันกีฬาเกียร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 27 (54)
 • 17/10/2554 |บาสเกตบอลเกียร์สัมพันธ์ (54)
 • 17/10/2554 |รักบี้เกียร์สัมพันธ์ (54)
 • 29/10/2554 |การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเชิงวิศวกรรม 2554 (54)
 • 1/3/2555 |การแสดงขับร้องประสานเสียงภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 10/4/2555 |โครงการวันพัฒนาภาควิชาจุลชีววิทยา ประจำปี 2555
 • 10/4/2555 |วันมหาสงกรานต์จุฬาฯ ประจำปี 2555
 • 13/4/2555 |สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำนิสิต หลักสูตร อบจ. สภาฯ ประธานฝ่ายนิสิตสัมพันธ์และประธานเชียร์
 • 18/4/2555 |สัมมนาสโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ ปี 2555

รายการทะเบียนกิจกรรมทั้งหมด
 • ประกวดออกแบบรองเท้าลำลองแอ๊ดด้า ปีที่ 6
  01/08
  โครงการประกวดออกแบบรองเท้า ประกวดออกแบบรองเท้าลำลองแอ๊ดด้า ครั้งที่ 7 นางสาว ณภัทร พุทธารี เลขประจำตัวนิสิต 573 43080 25 นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาป... รายละเอียด
 • ประกวดออกแบบรองเท้าลำลองแอ๊ดด้า ปีที่ 6
  01/08
  โครงการประกวดออกแบบรองเท้า ประกวดออกแบบรองเท้าลำลองแอ๊ดด้า ครั้งที่ 7 นางสาว ณภัทร พุทธารี เลขประจำตัวนิสิต 573 43080 25 นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาป... รายละเอียด
 • ประกวดออกแบบรองเท้าลำลองแอ๊ดด้า ปีที่ 6
  01/09
  โครงการประกวดออกแบบรองเท้า ประกวดออกแบบรองเท้าลำลองแอ๊ดด้า ครั้งที่ 7 นางสาว ณภัทร พุทธารี เลขประจำตัวนิสิต 573 43080 25 นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาป... รายละเอียด
 • ประกวดออกแบบรองเท้าลำลองแอ๊ดด้า ปีที่ 6
  01/09
  โครงการประกวดออกแบบรองเท้า ประกวดออกแบบรองเท้าลำลองแอ๊ดด้า ครั้งที่ 7 นางสาว ณภัทร พุทธารี เลขประจำตัวนิสิต 573 43080 25 นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาป... รายละเอียด
ประกวดออกแบบบ้านในฝัน 2558
ประกวดออกแบบบ้านในฝัน 2558
ประกวดออกแบบบ้านในฝัน 2558
ประกวดออกแบบบ้านในฝัน 2558
ประกวดออกแบบบ้านในฝัน 2558 • การแข่งขันออกแบบและสร้างรถฟอร์ม...
 • การประกวดภาพยนตร์โฆษณา
 • การแข่งขันศาลจำลองที่สหรัฐอเมริกา...
 • การแข่งขันพัฒนาโปรแกรม ๒๔ ชั่วโม...
 • รางวัลลูกที่มีความกตัญญูอย่างสูงต่อพ่อ...
 • ไทยแลนด์ เนชั่นนอล โปรแกรมมิ่ง ค...
 • การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องใ...
 • การประกวดคัลเลอร์การ์ด ประจำปี ...
 • เหรียญทองแดง รักบี้ฟุตบอลหญิง กีฬา...
 • ยามาฮ่า ไทยแลนด์ มิวสิค เฟสติวัล ...
 • ประกวดออกแบบรองเท้าลำลองแอ๊ดด...
 • ประกวดออกแบบรองเท้าลำลองแอ๊ดด...
 • ประกวดออกแบบรองเท้าลำลองแอ๊ดด...
 • ประกวดออกแบบรองเท้าลำลองแอ๊ดด...
 • ประกวดออกแบบบ้านในฝัน 2558
 • ประกวดออกแบบบ้านในฝัน 2558
 • ประกวดออกแบบบ้านในฝัน 2558
 • ประกวดออกแบบบ้านในฝัน 2558
 • ประกวดออกแบบบ้านในฝัน 2558
 • ประกวดออกแบบบ้านในฝัน 2558
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
0099574