ดาวจุฬาฯ CU-STARS Chulalongkorn University 2010

งานประกวดสิ่งประดิษฐ์“นวัตกรรมแห่งอนาคต เพื่อผู้สูงอายุไทย”
-
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ - มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลจากงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา “นวัตกรรมแห่งอนาคต เพื่อผู้สูงอายุไทย” ณ โรงแรม รามา การ์เด้นท์ ซึ่งมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งหมด 136 ผลงาน จาก 33 สถาบัน รางวัลชมเชย นาย ธนภัทร ภักดีภิญโญ เลขประจำตัวนิสิต 553 45131 25 และ นาย พีรดนย์ พิมพกรรณ์ เลขประจำตัวนิสิต 553 45286 25 นิสิตชั้นปีที่ 5 ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน
-
งานประกวดสิ่งประดิษฐ์“นวัตกรรมแห่งอนาคต เพื่อผู้สูงอายุไทย”
-
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ - มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลจากงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา “นวัตกรรมแห่งอนาคต เพื่อผู้สูงอายุไทย” ณ โรงแรม รามา การ์เด้นท์ ซึ่งมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งหมด 136 ผลงาน จาก 33 สถาบัน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 น.ส. ณัฏฐา เกียรติสกุลเดชา เลขประจำตัวนิสิต 573 43097 25 และ น.ส. พิมพ์สิริ นิลโกสิตย์ เลขประจำตัวนิสิต 573 43257 25 นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
-
งานประกวดสิ่งประดิษฐ์“นวัตกรรมแห่งอนาคต เพื่อผู้สูงอายุไทย”
-
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ - มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลจากงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา “นวัตกรรมแห่งอนาคต เพื่อผู้สูงอายุไทย” ณ โรงแรม รามา การ์เด้นท์ ซึ่งมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งหมด 136 ผลงาน จาก 33 สถาบันรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 น.ส. ชลิพา ดุลยากร เลขประจำตัวนิสิต 573 43051 25 น.ส. ธัญรดี ศรีอุดมพร เลขประจำตัวนิสิต 573 43154 25 และ น.ส. พรนัชชา แสงสุขเอี่ยม เลขประจำตัวนิสิต 573 43211 25 นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
-
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ “นวัตกรรมแห่งอนาคต เพื่อผู้สูงอายุไทย”
-
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ - มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลจากงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา “นวัตกรรมแห่งอนาคต เพื่อผู้สูงอายุไทย” ณ โรงแรม รามา การ์เด้นท์ ซึ่งมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งหมด 136 ผลงาน จาก 33 สถาบัน รางวัลชนะเลิศ น.ส. อภิสรา วชิรพรพงศา เลขประจำตัวนิสิต 553 45417 25 และ นาย อนวัช พิพัฒน์กรกุล เลขประจำตัวนิสิต 553 45400 25 นิสิตชั้นปีที่ 5 ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
-
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พื้นฐาน ไอเอ็มซี กับกายวิภาคคลินิก
CMU IMC BASIC TO CLINICAL ANATOMY
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 (ทีม CU2)
First Prize Award
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พื้นฐาน ไอเอ็มซี กับกายวิภาคคลินิก
CMU IMC BASIC TO CLINICAL ANATOMY
คะแนนรวมการสอบปฏิบัติการ (รางวัลเหรียญทอง ได้คะแนนอันดับ 2 ของทุกประเทศ)
Highest TSE score award
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พื้นฐาน ไอเอ็มซี กับกายวิภาคคลินิก
CMU IMC BASIC TO CLINICAL ANATOMY
คะแนนรวมการสอบปฏิบัติการ (ได้คะแนนอันดับ1ของทุกประเทศ)
Highest TSE score award
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พื้นฐาน ไอเอ็มซี กับกายวิภาคคลินิก
CMU IMC BASIC TO CLINICAL ANATOMY
รางวัลเหรียญทอง (อันดับ3ของประเทศ)
Gold Award
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พื้นฐาน ไอเอ็มซี กับกายวิภาคคลินิก
CMU IMC BASIC TO CLINICAL ANATOMY
-
-
โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2559
Prince Mahidol Award Youth Program 2016
-
-
 • 11/5/2554 |กีฬาน้องใหม่บาสเก็ตบอล (54)
 • 22/5/2554 |กิจกรรมห้องเชียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (54)
 • 24/5/2554 |โครงการค่าบำรุงสมาชิกและค่ากิจกรม สนวท. (54)
 • 6/6/2554 |สัปดาห์หนังสือราคาถูก (54)
 • 9/6/2554 |โครงการเชียร์โต้สายสัมพันธ์ 4 เส้า ปีการศึกษา 2555
 • 25/6/2554 |กีฬาน้องใหม่ มวย (54)
 • 1/10/2554 |แนะแนวความถนัดทางวิศวกรรมสู่น้อง ม.ปลาย ครั้งที่ 5 (54)
 • 17/10/2554 |การแข่งขันกีฬาเกียร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 27 (54)
 • 17/10/2554 |บาสเกตบอลเกียร์สัมพันธ์ (54)
 • 17/10/2554 |รักบี้เกียร์สัมพันธ์ (54)
 • 29/10/2554 |การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเชิงวิศวกรรม 2554 (54)
 • 1/3/2555 |การแสดงขับร้องประสานเสียงภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 10/4/2555 |โครงการวันพัฒนาภาควิชาจุลชีววิทยา ประจำปี 2555
 • 10/4/2555 |วันมหาสงกรานต์จุฬาฯ ประจำปี 2555
 • 13/4/2555 |สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำนิสิต หลักสูตร อบจ. สภาฯ ประธานฝ่ายนิสิตสัมพันธ์และประธานเชียร์
 • 18/4/2555 |สัมมนาสโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ ปี 2555

รายการทะเบียนกิจกรรมทั้งหมด
 • ประกวดออกแบบรองเท้าลำลองแอ๊ดด้า ปีที่ 6
  01/08
  โครงการประกวดออกแบบรองเท้า ประกวดออกแบบรองเท้าลำลองแอ๊ดด้า ครั้งที่ 7 นางสาว ณภัทร พุทธารี เลขประจำตัวนิสิต 573 43080 25 นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาป... รายละเอียด
 • ประกวดออกแบบรองเท้าลำลองแอ๊ดด้า ปีที่ 6
  01/08
  โครงการประกวดออกแบบรองเท้า ประกวดออกแบบรองเท้าลำลองแอ๊ดด้า ครั้งที่ 7 นางสาว ณภัทร พุทธารี เลขประจำตัวนิสิต 573 43080 25 นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาป... รายละเอียด
 • ประกวดออกแบบรองเท้าลำลองแอ๊ดด้า ปีที่ 6
  01/09
  โครงการประกวดออกแบบรองเท้า ประกวดออกแบบรองเท้าลำลองแอ๊ดด้า ครั้งที่ 7 นางสาว ณภัทร พุทธารี เลขประจำตัวนิสิต 573 43080 25 นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาป... รายละเอียด
 • ประกวดออกแบบรองเท้าลำลองแอ๊ดด้า ปีที่ 6
  01/09
  โครงการประกวดออกแบบรองเท้า ประกวดออกแบบรองเท้าลำลองแอ๊ดด้า ครั้งที่ 7 นางสาว ณภัทร พุทธารี เลขประจำตัวนิสิต 573 43080 25 นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาป... รายละเอียด
ประกวดออกแบบบ้านในฝัน 2558
ประกวดออกแบบบ้านในฝัน 2558
ประกวดออกแบบบ้านในฝัน 2558
ประกวดออกแบบบ้านในฝัน 2558
ประกวดออกแบบบ้านในฝัน 2558 • การแข่งขันออกแบบและสร้างรถฟอร์ม...
 • การประกวดภาพยนตร์โฆษณา
 • การแข่งขันศาลจำลองที่สหรัฐอเมริกา...
 • การแข่งขันพัฒนาโปรแกรม ๒๔ ชั่วโม...
 • รางวัลลูกที่มีความกตัญญูอย่างสูงต่อพ่อ...
 • ไทยแลนด์ เนชั่นนอล โปรแกรมมิ่ง ค...
 • การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องใ...
 • การประกวดคัลเลอร์การ์ด ประจำปี ...
 • เหรียญทองแดง รักบี้ฟุตบอลหญิง กีฬา...
 • ยามาฮ่า ไทยแลนด์ มิวสิค เฟสติวัล ...
 • ประกวดออกแบบรองเท้าลำลองแอ๊ดด...
 • ประกวดออกแบบรองเท้าลำลองแอ๊ดด...
 • ประกวดออกแบบรองเท้าลำลองแอ๊ดด...
 • ประกวดออกแบบรองเท้าลำลองแอ๊ดด...
 • ประกวดออกแบบบ้านในฝัน 2558
 • ประกวดออกแบบบ้านในฝัน 2558
 • ประกวดออกแบบบ้านในฝัน 2558
 • ประกวดออกแบบบ้านในฝัน 2558
 • ประกวดออกแบบบ้านในฝัน 2558
 • ประกวดออกแบบบ้านในฝัน 2558
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
0096000